Main Content

Wij zijn er om uw stem te laten horen

De adviesraad Jeugd & Wmo praat mee over afspraken en regels (beleid) voor jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat wij namens de inwoners meedenken en adviseren. Als de gemeente dat aan ons vraagt, maar ook als wij dat zélf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld als wij van veel mensen vragen of opmerkingen krijgen over een onderwerp. Wij zijn er om de leef- en belevingswereld van Arnhemmers binnen te brengen bij de gemeente. Hoe we dit doen kunt u lezen op de pagina ‘Wat we doen’.

De leden van de adviesraad zijn gewone inwoners van Arnhem. Zij doen vrijwillig en onafhankelijk mee aan de adviesraad. De adviesraad beoordeelt zelfstandig het beleid en mag daarbij ook kritisch zijn naar de gemeente. De gemeente mag zich niet bemoeien met de inhoud van het advies of hoe wij tot dat advies komen. De adviesraad bestaat uit 12 leden. Wij werken samen met de adviesraad Werk & Inkomen voor adviezen die over beide beleidsterreinen gaan. Wilt u weten wie in de adviesraad zitten? Lees het op de pagina ‘Over de adviesraad’.

Nieuws