Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Jeugd & Wmo aangewezen als klankbord voor het Jeugd en Wmo beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Jeugd & Wmo adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem in het kader van Jeugd & Wmo.

De adviesraad Jeugd & Wmo wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 13 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraad Werk & Inkomen gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven aan B&W.

Uitgebrachte adviezen

Ongevraagd advies over Onafhankelijke CliёntOndersteuning

De Adviesraad heeft op basis van een beperkt onderzoek dat zij gedaan heeft naar OCO in de gemeente Arnhem een aantal vragen en aandachtspunten geformuleerd voor de gemeente. Het belang van inwoners van Arnhem staat in de vragen voorop. De Adviesraad heeft, ondanks alle goed intenties van de …

Ongevraagd advies “Samen aan zet”

Opmerkingen en aanbevelingen over de kadernota 'Samen aan zet', de nota waarin de doordecentralisatie van Beschermd Wonen omschreven wordt. De Adviesraad probeert het belang en het perspectief van de inwoner in haar advies zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen op basis van de mogelijke …

Gevraagd advies “visie sociaal domein”

Adviesraad Jeugd en Wmo heeft gevraagd advies gegeven op het onderwerp "visie sociaal domein". In de bijgevoegde links kunt u het advies lezen en de reactie van het College op het advies. Bijlagen Wil je reageren op dit advies? Mail dan naar info@adviesraadarnhem …

Nieuws

Adviesraad in gesprek met de wethouders

Onlangs op 3 december 2021 sprak een delegatie van de adviesraad met de wethouders Roeland van der Zee en Bob Roelofs. Beiden zijn onder andere belast met zaken in het sociaal domein waaronder de zorg en het onderwijs. Enkele beleidsambtenaren namen eveneens deel.

Doel van het gesprek was elkaar beter te leren kennen en te verkennen wat we voor elkaar kunnen beteken.
Zo werd duidelijk op welke gebieden het college graag adviezen ontvangt van de adviesraad en hoe deze kan dienen als sparringpartner voor het college. Bij haar adviezen vormt het perspectief van de burger voor de adviesraad steeds het vertrekpunt. Daarbij helpt het als de adviesraad goed in contact is met de burgers van Arnhem. Ook bij het college bestaat deze behoefte. We zoeken samen naar wegen om dat contact vorm en inhoud te geven.

Afgesproken is onder andere dat we in de toekomst periodiek met de wethouders rond de tafel gaan en we de lijntjes kort houden.

Eerder uitgebrachte adviezen en de reacties daarop van het college kunt u lezen op deze site.