Main Content

Wij zijn er om jouw stem te laten horen

De adviesraad Jeugd & Wmo praat mee over afspraken en regels (beleid) voor jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat wij namens de inwoners meedenken en adviseren: gevraagd én ongevraagd. Het doel is dat de gemeente de leef- en belevingswereld van Arnhemmers meeneemt in beleid.

De leden van de adviesraad zijn gewone inwoners van Arnhem. Zij doen vrijwillig en onafhankelijk mee aan de adviesraad. De adviesraad beoordeelt zelfstandig het beleid en mag daarbij ook kritisch zijn naar de gemeente. De adviesraad bestaat uit 12 leden. Wij werken samen met de adviesraad Werk & Inkomen voor adviezen die over beide beleidsterreinen gaan.

Uitgebrachte adviezen

Gevraagd advies evaluatie beleidsregels

Evaluatie beleidsregels WMO en Jeugd, gemeente Arnhem, rapport nr. 2022/238. Daarnaast zijn in dit advies opmerkingen verwerkt die de Adviesraad zijn aangereikt door de APCG en door Bijzonder Arnhem, waarvoor dank. Daarbij zij opgemerkt dat alleen de adviesraad verantwoordelijkheid draagt voor de …

Inwonerservaringsonderzoek 2021

De Adviesraad Jeugd & WMO is in eerste instantie gevraagd mee te denken over de wijze waarop het onderzoek is ingericht. In tweede instantie is de Adviesraad in september 2022 gevraagd te reageren op het conceptrapport om zodoende samen met I&O research tot een definitieve versie te komen. …

Nieuws