Main Content

Wij zijn betrokken meedenkers

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Werk & Inkomen aangewezen als klankbord voor het Werk & Inkomen- beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Werk & Inkomen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van Werk & Inkomen.

De adviesraad Werk & Inkomen wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden, allen onafhankelijke vrijwilligers. Indien nodig treedt zij in overleg met de adviesraad Jeugd & Wmo om bij gezamenlijke advisering input vanuit participatieperspectief te geven.

Uitgebrachte adviezen

Gevraagd advies Bijverdienen in de bijstand

Op 26 april 2023 heeft de Adviesraad W&I een gevraagd advies Bijverdienen in de bijstand opgesteld. Mensen die bijverdienen naast hun bijstand helpt hen om werkervaring op te doen en de financiële draagkracht (enigszins) te vergroten maar geeft ze ook het gevoel dat ze meetellen in de …

Persbericht: Laat je inspireren!

14 maart 2023 Methodisch werken en de Participatiewet / Loonwaarde (meting) en loonkostensubsidie / Business intelligence/platform. Waarom deze bijeenkomst? Het korte antwoord is: “Omdat wij dit als Adviesraad beloofd hebben op een ‘Gluren bij de buren-manifestatie’ bij Werkzaak …