Main Content

Wij zijn betrokken meedenkers

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Werk & Inkomen aangewezen als klankbord voor het Werk & Inkomen- beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Werk & Inkomen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van Werk & Inkomen.

De adviesraad Werk & Inkomen wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden, allen onafhankelijke vrijwilligers. Indien nodig treedt zij in overleg met de adviesraad Jeugd & Wmo om bij gezamenlijke advisering input vanuit participatieperspectief te geven.

Uitgebrachte adviezen

Gevraagd advies Invoering Breed Offensief

In september 2023 heeft de Adviesraad W&I een gevraagd advies Invoering Breed Offensief opgesteld. Breed Offensief is een set van maatregelen om de participatiewet, per 1 juli 2023 beter uitvoerbaar te maken. Lees verder in het gevraagd advies Invoering Breed Offensief. …