Main Content

Wij zijn betrokken meedenkers

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Werk & Inkomen aangewezen als klankbord voor het Werk & Inkomen- beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Werk & Inkomen adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van Werk & Inkomen.

De adviesraad Werk & Inkomen wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden, allen onafhankelijke vrijwilligers. Indien nodig treedt zij in overleg met de adviesraad Jeugd & Wmo om bij gezamenlijke advisering input vanuit participatieperspectief te geven.

Uitgebrachte adviezen

Persbericht: Laat je inspireren!

14 maart 2023 Methodisch werken en de Participatiewet / Loonwaarde (meting) en loonkostensubsidie / Business intelligence/platform. Waarom deze bijeenkomst? Het korte antwoord is: “Omdat wij dit als Adviesraad beloofd hebben op een ‘Gluren bij de buren-manifestatie’ bij Werkzaak …

Advies Visie Sociaal Domein

Op 6 september 2021 heeft de Adviesraad W&I een advies Visie Sociaal Domein opgesteld. Veel hierin is meegenomen uit het advies Visitatie Commissie van 10 november 2020.  De Visie Sociaal Domein gaat over de invulling van het domein WMO, Jeugd en Werk en Inkomen.  Wij kijken in …

(Ongevraagd) advies Schulden

Op 17 november 2021 heeft de Adviesraad W&I een ongevraagd advies Schulden opgesteld.  Redenen hiervoor waren signalen uit de Arnhemse samenleving, berichten in de krant en de gemeente zelf die zijn zorg uitsprak. Door de toegenomen digitalisering wordt alles complexer en ontoegankelijker …