Wij adviseren vanuit inwonersperspectief

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de Adviesraad Arnhem ingesteld.

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van Arnhemmers voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit twee afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugd & Wmo en de adviesraad Werk & Inkomen.

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad Arnhem leest u in de Verordening en het Huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl

Nieuws

  • Vacatures in de adviesraad Jeugd & Wmo
    De adviesraad Jeugd & Wmo is weer aan het werven! Wij zoeken betrokken en enthousiaste Arnhemmers die weten wat er speelt. Bekijk gauw de vacature via de link hieronder en pak je kans! Of check onze eigen website.
  • Nieuwjaarswens Adviesraad Arnhem
  • Bezoek demissionair minister Carola Schouten aan gemeente Arnhem
    Op uitnodiging van OKO Arnhem (Overleg Kerken en Overheid) bracht demissionair minister Carola Schouten, op maandag 30 oktober 2023, een kort bezoek aan de wijk Malburgen in Arnhem.  Carola Schouten werd ontvangen door wethouder Mark Lauriks (Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken) en Erik Dannenberg (voorzitter Divosa).  De Adviesraad Werk & Inkomen was ook aanwezig en heeft de mimister gevraagd naar de huidige werkonzekerheid, dat er aandacht komt voor het feit dat men, anders dan nu, vroeger na een proeftijd van een maand een vaste aanstelling kreeg en stappen kon gaan maken, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook die … Lees meer