Wij adviseren vanuit inwonersperspectief

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Arnhem de Adviesraad Arnhem ingesteld.

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van Arnhemmers voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit twee afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugd & Wmo en de adviesraad Werk & Inkomen.

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Meer over de werkwijze en de rol van de Adviesraad Arnhem leest u in de Verordening en het Huishoudelijk reglement.

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl

Nieuws

  • Nieuwjaarswens Adviesraad Arnhem
  • Bezoek demissionair minister Carola Schouten aan gemeente Arnhem
    Op uitnodiging van OKO Arnhem (Overleg Kerken en Overheid) bracht demissionair minister Carola Schouten, op maandag 30 oktober 2023, een kort bezoek aan de wijk Malburgen in Arnhem.  Carola Schouten werd ontvangen door wethouder Mark Lauriks (Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken) en Erik Dannenberg (voorzitter Divosa).  De Adviesraad Werk & Inkomen was ook aanwezig en heeft de mimister gevraagd naar de huidige werkonzekerheid, dat er aandacht komt voor het feit dat men, anders dan nu, vroeger na een proeftijd van een maand een vaste aanstelling kreeg en stappen kon gaan maken, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook die … Lees meer
  • Laat je inspireren!
    Inspiratiebijeenkomst 14 maart 2023 Methodisch werken en de Participatiewet / Loonwaarde (meting) en loonkostensubsidie / Business intelligence/platform. Waarom deze bijeenkomst? Het korte antwoord is: “Omdat wij dit als Adviesraad beloofd hebben op een ‘Gluren bij de buren-manifestatie’ bij Werkzaak Rivierenland, in juli 2019”. De hele arbeidsmarkt regio Midden-Gelderland kon kennisnemen over de manier waarop Werkzaak Rivierenland de Participatiewet uitvoerde. De gemeenten (waaronder Arnhem) wilden graag meer weten hoe het systeem Dariuz, dat Werkzaak gebruikt, precies werkt. Wij zouden dat regelen, maar Corona heeft ons parten gespeeld. Gelukkig is er nu weer mogelijkheid en dat doen we nu hierbij. Het lange … Lees meer
  • Inspiratiebijeenkomst dinsdag 21 juni 2022
    De Adviesraad Werk & Inkomen, werkgroep werk, heeft op 21 juni een inspiratiebijeenkomst georganiseerd in Arnhem. Hiervoor waren diverse ambtenaren van de gemeente uitgenodigd evenals een aantal medewerkers van andere organisaties. De bijeenkomst was een groot succes en heeft geleid tot interessante discussies en vragen. Juist door het vanuit diverse invalshoeken in gesprek gaan kom je tot mooie resultaten. In ieder geval heeft het enthousiasme van de aanwezigen uitgenodigd tot een herhaling.