Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Jeugdhulp aangewezen als klankbord voor het Jeugdhulp-beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Jeugdhulp adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Jeugdhulp.

De adviesraad Jeugdhulp wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraden Wmo en Werk & Inkomen aan gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven.

Uitgebrachte adviezen

Dossier betaling TOPGGz

De tarievenstructuur die gehanteerd wordt bij betaling aan zorgaanbieders doet onvoldoende recht aan de kleinere hoog gespecialiseerde GGzinstellingen en bevoordeelt grote organisaties die op breed gebied SGGz aanbieden maar op specialistische deelgebieden minder expertise hebben. De lagere tarieven …

Dossier aanpassen van verordening Jeugdhulp en Wmo

Bespreking aanpassing verordeningen Wmo en Jeugdhulp De gemeenteraad heeft in de maanden oktober en november 2018 enkele malen intensief gesproken over de nieuwe verordeningen die moeten ingaan per 1 januari 2019. Daarbij heeft ook het advies dat de Adviesraden Jeugdhulp en Wmo hebben ingediend een …

Hoogbegaafde kinderen

De adviesraad Jeugdzorg heeft ongevraagd advies gegeven over het beter laten aansluiten van de hulpverlening aan hoogbegaafde kinderen in de gemeente. De adviesraad heeft meerdere signalen vanuit het werkveld ontvangen, dat hulpverlening niet passend of zelfs niet mogelijk is. Het geringe aanbod van …

Bekijk het overzicht

Bijeenkomsten

De adviesraad komt twee keer per maand bij elkaar om te vergaderen. De data worden onder bijeenkomsten vermeld.

Doelgroepen

Voor het geven van ons advies gebruiken wij de informatie die wij krijgen vanuit de gemeente en inwoners.