Main Content

Wij zijn er om jou te helpen

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Jeugdhulp aangewezen als klankbord voor het Jeugdhulp-beleid in de gemeente Arnhem. De adviesraad Jeugdhulp adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Jeugdhulp.

De adviesraad Jeugdhulp wil op die wijze een inhoudelijke bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, zodat alle inwoners van Arnhem op een volwaardige wijze kunnen participeren. De adviesraad bestaat uit 7 leden en zal in nauwe samenwerking met de adviesraden Wmo en Werk & Inkomen aan gemeenschappelijke adviezen op overkoepelende beleidsterreinen geven.

Uitgebrachte adviezen

Dossier Financiƫle situatie Sociaal Domein

Naar aanleiding van de collegebrief d.d. 11 december 2018 over de financiĆ«le ontwikkelingen in het zorgdomein, is er vanuit de drie Adviesraden begin 2019 diverse malen overleg geweest met betrokken beleidsambtenaren van de gemeente Arnhem. Uit deze overleggen is een advies voortgekomen dat op 8 …

Dossier betaling TOPGGz

De tarievenstructuur die gehanteerd wordt bij betaling aan zorgaanbieders doet onvoldoende recht aan de kleinere hoog gespecialiseerde GGzinstellingen en bevoordeelt grote organisaties die op breed gebied SGGz aanbieden maar op specialistische deelgebieden minder expertise hebben. De lagere tarieven …

Bekijk het overzicht

Bijeenkomsten

De adviesraad komt twee keer per maand bij elkaar om te vergaderen. De data worden onder bijeenkomsten vermeld.

Doelgroepen

Voor het geven van ons advies gebruiken wij de informatie die wij krijgen vanuit de gemeente en inwoners.